• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar idag cirka 270 naturreservat i Västra Götalands och Hallands län. Klicka på något av länen för att hitta ett reservat nära dig.

Kulturreservatet Äskhult >

Ren och Attraktiv Kust >

Kalendarium Guidade vandringar

Vecka

Vi finns på Facebook

Senaste nyheterna

En rishög som hjälper

I Brobacka har en del hasselbuskar föryngrats. Riset och grenarna från beskärningen har lagts i en hög för att skapa en så kallad ”biodepå”. Rishögen är en bra bo- och/eller födoplats för flera sorters djur, svampar, lavar och mossor.

På rätt kurs

Vår nya typ av vägvisningsskyltar har nu även satts upp i Slereboåns dalgång och i naturreservatet Bersjön.

En säkrare vandring

På Bohusledens sträckning genom Strömmarnas naturreservat har säkerhetshöjande åtgärder gjorts. Leden går genom kuperad terräng med stora höjdskillnader och branta stup. Bland annat har en trappa byggts och nätningen på spänger har förbättrats.

Utsikt över Göta älv

I månadsskiftet oktober/november har det satts upp två nya bord på toppen av berget vid Marieberg, och ett bord nere vid parkeringen. Stigen från parkeringen upp till toppen är röjd och markerad. Passa på att ta med fika och njut av utsikten.