Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar idag cirka 280 reservat i Västra Götalands och Hallands län. Klicka på något av länen för att hitta ett reservat nära dig.


Kulturreservatet Äskhult >

Områden som Västkuststiftelsen förvaltar >


Spana in vår kalender med tips på vad du kan göra ute i naturen.

Naturkalender >

Kalendarium Guidade Vandringar

Nu finns alla årets guidade vandringar här på hemsidan:

Vecka

Ren kust och Tillgänglighet

Hjälp till att strandstäda. Klicka på länken för att komma till Strandstädarkartan & för mer info.

Strandstädning >

Västkuststiftelsen arbetar med att öka tillgängligheten i de reservat som vi förvaltar. I samarbete med VGR har ett flertal reservat inventerats för TD-tillgänglighetsdatabasen. Klicka på länken för att titta närmare på inventeringarna.

TD – Tillgänglighetsdatabasen

Vi finns på Facebook och Instagram

Senaste nyheterna

Förbättring av gräns

I skiftet oktober/november rustades gränsmarkeringar upp i naturreservatet Sumpafallen, i Falkenbergs kommun.
En folder om Sumpafallen och många andra skyddade områden kan du hitta på länken nedan:
http://vastkuststiftelsen.se/foldrar/

Plats för besök

Det finns en iordningställd parkeringsplats för besökarna av naturreservatet Skår, i Ale kommun. Parkeringen blev färdig i mitten av november. Det finns plats för ungefär fyra bilar. Fotot togs innan en parkeringsskylt hade satts upp.

Bra logistik krävs

Ibland krävs det lite extra planering för att köra ut material till ett naturreservat. Här är ett foto för drygt en månad sedan, då en bänk och ved kördes ut till Ramsön. Reservatet ligger i Stenungsunds kommun.
Klicka här för att läsa foldern om reservatet.

Naturvård på g

I slutet av oktober påbörjades ett restaureringsarbete i naturreservatet Dackehögen, i Bengtsfors kommun. Granar kommer att huggas ut i restaureringsområdet. Målbilden, på lång sikt, är gles lövskog och slåtteräng.