Nyheter

Sök bland våra nyheter

För ett öppnare landskap

Nu pågår ett restaureringsprojekt på nordvästra Härmanö. Det är finansierat inom landsbygdsprogrammet.

Stark vind

Ibland fäller vinden träd över stigarna. I början av året röjdes stigen till Salsjön i Risvedens naturreservat och vindfällen togs även bort på stigarna i Rapenskårs lövskogar.