Nyheter

Sök bland våra nyheter

Slut för i år

Årets naturvårdsbränningar är avklarade. I förra veckan var det ljungbränning i två av reservaten som vi förvaltar; Vallda sandö och Älgön.

Fram med lövskogen och betet

Gran har avverkats för att skapa lövskogsmiljöer och betesmark i Forsbo naturreservtat. i Melleruds kommun. Arbetet är i sin slutfas. Vi kommer att göra ett uppehåll för att inte störa växter och djur och återupptar arbetet i höst.