Nyheter

Sök bland våra nyheter

Lite mer info m.m.

Fler skyltar, om vad man ska tänka på när  man går i områden med betesdjur, har satts upp i områdena inom Göta älvs strandängar. Även en stolpe som någon har kört sönder har bytts ut. Dessutom har stigarna vid fågeltornet i Stora viken röjts.

Klicka här för att läsa mer om strandängarna.

Kullblåsta träd

I Klippans naturreservat togs vindfällen, som fallit på stigarna, bort för två veckor sedan. Dessutom byttes en gammal folderlåda ut. Nyfiken på reservatsfoldern? Klicka på länken nedan:
Klippans naturreservat – folder