Nyheter

Sök bland våra nyheter

Ett träd över en båt

Att förvalta naturreservat innebär en stor mångfald av uppgifter. Vissa åtgärder är rätt så ovanliga. På Koön, utanför Kungälv, föll ett träd  för några veckor sedan. Trädet stod i reservatet och föll ner på en granntomt. Arborister kallades in och båten klarade sig som tur var.

Hjälp oss att veta mer!

Västkuststiftelsen är förvaltare av många av naturreservaten i Västra Götalands län. Vi är intresserade av din åsikt om att vara i naturen – är du stadsmänniska eller naturentusiast?

Klicka på länken nedan för att fylla i enkäten. Den tar cirka 5 minuter att svara på.

Fyll i enkäten här.

Nytt på Tjurholmen

En reservatsskylt har satts upp i naturreservatet Tjurholmen, i Kungälvs kommun. Den mindre informationsskylten berättar om att reservatet ingår i Trafikverkets kompensationsprojekt ”Göta älvs strandängar.” Läs mer om Tjurholmen och kompensationsprojektet här.

Solceller

I somras installerades solceller på ett av våra lador i Vallda. Nu försörjer vi vår verksamhet och sliter mindre på naturen. Helt i linje med vår interna målbild.