Nyheter
Upprustning av spångar

Vi byter och renoverar trasiga och gamla spångar vid Yttre Bodane naturreservat. Vi har även haft slåtter på våtmarkerna och det kommer att röjas i kanterna på dessa och i anslutning till spångar.

Ny p-plats i Risveden

Vid Ljusevatten har en ny p-plats anlagts. P-platsen vid Salsjön har fått ett lyft och vi har även röjt för bättre sikt.

Hejdå lupiner!

I Stora viken, som tillhör Göta älvs strandängar, har man under sommaren arbetat med att gräva bort lupiner. Detta för att hindra dem att breda ut sig på strandängarna. Lupiner är nämligen en trädgårdsväxt som lätt tar över stora ytor.

Nu slås det ett slag eller två för ängarna

Snart är slåttertiderna över, men än så är finns det några ängar kvar att slå. Bland annat är det full rulle i kulturreservatet Mårtagården. Det som tar mest tid är inte att slå av gräset, utan bärgningen av allt hö.

Plats för fler i Svartedalen

Två nya parkeringar har anlagts vid Översjön och Timmervatten. Totalt är det för fem bilar.

Kälkerön

På Kälkerön har man utfört betesputs och en hel del röjningsarbeten. Även ”Viktors hus” har pysslats om och försetts med nya tapeter bland annat.

Bättre grillning i Stigfjorden

Flera eldstäder har bytts ut på Kälkerön. Ön är en av de större öarna i Stigfjorden och har många små vikar som bildar fina naturhamnar och badställen.

Slåttertider

I Slutet av juni höll ”Lie-mats” en slåtterkurs i Äskhult.  Just i Äskhults by så används lien mycket. Annars så finns det maskiner som exempelvis en slåtterbalk som ger ett lika bra resultat.

Besök en riktig västkustpärla!

Härön, som är belägen väster om Kyrkesund på Tjörn, är en riktig pärla att besöka. Det populäraste besöksmålet är gården Änga. Det finns inte många ställen där det fortfarande bedrivs skärgårdsjordbruk på det sätt som det görs på Härön. Kulturlandskapet på ön är en av de mest välbevarade längst med Bohuskusten. Dessutom finns det även ett vindskydd med en eldstad i reservatet.

Nu är veden färdigkluven

Nu är vedförrådet vid Bottenstugan fullt. Tänk på att inte elda mer än vad som behövs, så att så många som möjligt kan njuta av värme och god mat. Veden skall räcka i minst ett år.
Var uppmärksam på brandfaran i skog och mark.