Nyheter
En rishög som hjälper

I Brobacka har en del hasselbuskar föryngrats. Riset och grenarna från beskärningen har lagts i en hög för att skapa en så kallad ”biodepå”. Rishögen är en bra bo- och/eller födoplats för flera sorters djur, svampar, lavar och mossor.

På rätt kurs

Vår nya typ av vägvisningsskyltar har nu även satts upp i Slereboåns dalgång och i naturreservatet Bersjön.

En säkrare vandring

På Bohusledens sträckning genom Strömmarnas naturreservat har säkerhetshöjande åtgärder gjorts. Leden går genom kuperad terräng med stora höjdskillnader och branta stup. Bland annat har en trappa byggts och nätningen på spänger har förbättrats.

Utsikt över Göta älv

I månadsskiftet oktober/november har det satts upp två nya bord på toppen av berget vid Marieberg, och ett bord nere vid parkeringen. Stigen från parkeringen upp till toppen är röjd och markerad. Passa på att ta med fika och njut av utsikten.

En strandzon som gynnar fågellivet

Med Truxorn, en vassklipparmaskin, har det skapats en fin strandzon igen. Detta är en bild från reservatet Dättern II Dätterstorp för en månad sedan.

Några steg närmare

En ny trappa har byggts på gästbryggan vid Bura på Ramsön. Nu är det lätt att ta sig upp på bryggan på ett säkert sätt.

För en tillgängligare natur

Arbetet med att byta ut spång vid Yttre Bodane naturreservat, i Åmåls kommun, fortskrider

Vidareutbildning

Ett flertal medarbetare har nyligen genomgått en utbildning för fartygsbefäl klass VIII. Här är en bild från utbildningen då det var säkerhetsdag på Öckerö.

En ny tur

I Oxeklev naturreservat, i Vänersborg kommun, har en vandringsled iordningställts. Framöver kommer det att byggas spångar över vissa blöta sträckor.

Truxor skapar blå bård i Äskekärr

Vass har klippts i Äskekärr för att göra en så kallad blå bård. Det är ett riktigt smörgåsbord för fåglarna på strandängen. När vassen klippts bort skapas en öppen och grund yta där det bland annat finns mycket insekter.