Nyheter
Bort med det gamla

Mars är kall och markerna rejält frusna. Då går det bra att forsla bort gammalt spångmaterial i Yttre Bodane.

Ute på hal is vid Ramsön

När isen låg tjock i början av mars passade vi på att byta ut den 11 år gamla fyrhjulingen på Ramsön ut mot en nyare. Fyrhjulingen används till att köra strandskräp, transport av material till byggnader men även vid skogs-avverkning. På bilden är det fågelholkar som körs ut.

Guidade vandringar 2018

Nu är de guidade vandringarna 2018 utlagda och broschyren beräknas vara tryckt och klar i slutet av mars. Men här kan du redan nu ladda ner den!

Vandringsbroschyren 2018

Plats för fler

Det har tillkommit en eldstad med sittplatser nära vindskyddet i One mosse, Sandsjöbacka naturreservat.

För ett öppnare landskap

Nu pågår ett restaureringsprojekt på nordvästra Härmanö. Det är finansierat inom landsbygdsprogrammet.

Stark vind

Ibland fäller vinden träd över stigarna. I början av året röjdes stigen till Salsjön i Risvedens naturreservat och vindfällen togs även bort på stigarna i Rapenskårs lövskogar.

Redo för besök

I början av januari monterades det nya vindskyddet i Slereboån. Det gamla vindskyddet har inte gått till spillo. Det är uppkapat i kubbar och finns på baksidan av det nya. Passa på att ta en kubbe eller två att elda med i den nya eldstaden. I många reservat så finns det ingen ved att tillgå, utan besökarna får ta med sig egen ved.

Plats för vila i vildmarken

I november anlades ett vindskydd med en eldstad vid sjön Stora Ljusevatten, i Risvedens vildmark. En parkering finns cirka 50 meter bort.

Västkuststiftelsen informerar

I november var vår tillsynsman Kjell ute runt sjön Fegen med naturguiderna från Naturbruksskolan i Svenljunga. Han gav dem en inblick om vad allemansrätten innebär och vikten av att ta hänsyn till natur och folk som bor i området, då man genom ett företag inom besöksnäringen tar emot turister.

Plats för besök

En parkering med plats för 3-5 bilar har anlagts i naturreservatet Smälteryd, Marks kommun.