Foto: Leif Danielsson, Roy Andersson, Thomas Andersson, Dan Fredriksson

kalendarium

Kalendarium

Välkommen att vandra med oss till våren igen

Vi inväntar beslut om nya direktiv den 3:e maj och efter det fattar vi beslut om vandringarna. Om det sker tillräckligt stora lättnader i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så kommer vandringarna kunna bli av. Därför har vi nu lagt upp våra planerade vandringar för första halvan av maj månad.

Notera att föranmälan är obligatorisk på alla vandringarna, samt att det inte går att föranmäla sig förrän tidigast den 3:e maj. Det vill säga om vandringarna kommer kunna bli av, så lägger vi upp information om hur man kan föranmäla sig. Ange också hur många personer du föranmäler. Efter föranmälan får du en bekräftelse på att du är föranmäld och har en plats på vandringen.

Så länge kan du spana in våra vandringstips nedan.
Kika på våra vandringstips här.

Hitta en vandring som passar dig

Kommun

Naturreservat/Område

Datum

Guide

Tema

Maj 2021

Vårvandring vid Nordre älvs mynning

Plats: Nordre älvs estuarium, Göteborg / Kungälv / Öckerö
Datum: 4 maj 2021 kl. 18:00 - 21:00

Foto: Kåre Ström.

Kustvandring vid strandängar, lövkullar och hällar där Nordre älv möter skärgården, vid Lilla och Stora Överön. Vi hoppas få se tidiga vårväxter, rastande och häckande tättingar, vadare och sjöfåglar samt även några rovfåglar, kanske även en sträckande havsörn. Vi vandrar i betesängar, hagmarker samt i havsnära hällmark. Ta med varma kläder, skor och matsäck, gärna även kikare och kamera. Terrängen är relativt lättgången med iordningställd stig, men det finns några bergiga partier i brantare terräng. Längd: Max 5 km. Tid: ca 3 timmar. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Kungälv och Kungälvsornitologerna

Samlingsplats: Parkering vid Stora Överön kl 18:00 (https://goo.gl/maps/3LVY6WgaaHcLBm8u9, koordinater: 57°47’41.2″N 11°44’52.3″E).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: Kan göras först efter Folkhälsomyndighetens besked den 3e maj, och fram till klockan 14:00 den 4e maj. Mer info kommer den 3e maj.

Guider: Lars Petersson och Maria Aronsson.

Livet vid havsstranden

Plats: Stora Amundö och Billdals skärgård, Göteborg
Datum: 8 maj 2021 kl. 10:00 - 14:00

Trift och skörbjuggsört. St Amundön. Foto: Mattias Lindholm.

Vi vandrar till Kungsviken längst ut på Stora Amundön och håvar i vattnet och studerar vad vi hittar av olika sorters marina djur. Ca 1 km promenad. Samarrangemang med Göteborgs naturhistoriska museum.

Samlingsplats: Vid huset som ligger vid entrén och bron över till Stora Amundön (https://goo.gl/maps/QLXJsnZAqBZKvDpm8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Kennet Lundin, Tel. 0705-52 34 89
Guide: Mattias Lindholm, Tel. 0722-05 63 74

Vårvandring utmed Säveån

Plats: Säveån, Kungälv / Lerum
Datum: 8 maj 2021 kl. 09:45 - 12:30

Forsärla. Foto: Jan Uddén.

Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spänger. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet. Guidningen startar i Floda (vid parkeringen nordost om Garveriet, belägen utmed Garverivägen) och avslutas i Stenkullen. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Samlingsplats: Parkeringen nordost om Garveriet, Floda (https://goo.gl/maps/9HDo3JPmo6foytfEA).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Catharina Larsson, Tel. 0725-17 43 39

Lövskog vid Lidan

Plats: Strömsholm, Falköping
Datum: 8 maj 2021 kl. 10:00 - 12:00

Strömstare. Foto: Thomas Liebig.

Vi kommer att vandra igenom en lövskog, igenväxt betesmark och strandskog vid Lidans rinnande vatten. Ca 2 km. Det är starkt strömmande vatten här. Det finns möjlighet att få se forsärla, strömstare och kanske någon hackspett. Vi kommer att titta på kulturspår som går att finna.

Samlingsplats: Vistaholms gårdsplan (https://goo.gl/maps/Y48gvK7e8LNynKBA9).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Peter Nilsson Stofkoper, Tel. 0706-82 76 78
Guide: Anna Johansson, Tel. 0702-20 24 16
Tema: Fåglar, Familjevandring, Kultur/historia, Växter

Blommor, fjärilar och fåglar

Plats: Ramsvikslandet, Sotenäs
Datum: 8 maj 2021 kl. 10:00 - 14:00

Grönbena. Foto: Thomas Liebig.

På västsidan av naturreservatet Ramsvikslandet ligger den vackra platsen Haby bukt. Där tittar vi på nyanlända flyttfåglar, t.ex. större strandpipare, gök, lövsångare, och ringtrast. Om solen är framme noterar vi fjärilar, t.ex. tosteblåvinge och grönsnabbvinge. På de kalkrika ängarna letar vi fram små sandvioler, den rara stenkrassingen och mandelblommor förstås. Den ca 4 km långa vandringen i medelsvår terräng tar ca tre timmar. Tag med matsäck, vattentäta skor eller stövlar.

Samlingsplats: Parkeringen vid Haby bukt (https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42)

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Jan Artursson, Tel. 0725-42 30 99
Guide: Peter Backman
Tema: Fåglar, Insekter, Växter

Vårblommor längs bergskanten

Plats: Billingekleven, Skövde
Datum: 8 maj 2021 kl. 10:00 - 13:00

Vitsippor. Foto: Christina Claesson.

Vi går den korta Trollstigen genom Rhododendrondalen, vidare längs bergskanten, upp till Åsbotorpssjön och ner genom Strupen. Ser på vårblommor, några mossor och lavar. Lättgången terräng men ett brant motlut. Ca 3 km. Ta med fika och gärna en lupp.

Samlingsplats: Slalombackens parkering (https://goo.gl/maps/rNV7Wp3Zk2ViJGxz5).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Ingvar Fredriksson, Tel. 0737-27 36 48
Tema: Svampar/lavar/mossor, Växter

Tidsresa i Valbodalen

Plats: Ättehögskullen m.fl. gravfält, Färgelanda
Datum: 9 maj 2021 kl. 10:00 - 14:00

Vi börjar denna dag uppe på Ättehögskullen där den ståtliga Håvesten står som ett monument ut över bygden. Vi går runt i sakta mak och kollar på de olika typer av gravar som finns här och funderar på varför de ser så olika ut. Vad kan gravfälten berätta om de människor som bodde här för ca 2000 år sedan?

Sen åker vi vidare tillsammans till några fler gravfält i området och tittar på likheter och olikheter som finns på de olika gravfälten.

Vi avslutar på gravfältet vid Ödeborgs Fornsal i Ödeborg kl 14 och då finns det möjlighet att gå in i fornsalen och titta på en del av de saker vi har pratat om under dagen. Entrén där är 30 kr/person. En riktig pärla som är väl värt ett besök! De har inga fasta öppettider så passa på nu när du har chansen denna dag!

Kläder efter väder, ta med något att sitta på och matsäck för en fikarast. Det är alltid bra att även ha med sig lite extra vatten. Sköna, gärna vattentäta skor/kängor rekommenderas.

Medelsvår vandring – men ej lämplig för barnvagn. Längd max 2-3 km. Det är en väldigt brant backe upp till Ättehögskullen, i övrigt lätt vandring.

Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag

Samlingsplats: Parkeringen vid Ättehögskullen. Ligger vid väg 172 på öster sida och skyltat som gravfält (https://goo.gl/maps/cjQz1QhDzAMERruf9).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Helena Sellering, Tel. 0708-60 29 13
Tema: Familjevandring, Kultur/historia

Vårvandring i lummig skog

Plats: Rya skog, Göteborg
Datum: 9 maj 2021 kl. 11:00 - 13:30

Rya skog. Foto: Stefan Karlsson.

Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina Larsson och Lena Smith tar oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi pratar om områdets historia och om vad det är vi ser utmed stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, gömd bland vitsipporna. I en av områdets ängar pausar vi och äter medhavd matsäck. Vi går ca 2 km, lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Samlingsplats: Reservatets p-plats (https://goo.gl/maps/gFK57dzXghk5L7kC6). Buss 32 (måste förbeställas!), hållplats Rya skog. Man kan också ta buss 99 och 45 till Ivarsbergsmotet och promenera ca 10 min. Om möjligt, åk gärna kollektivt, p-platsen är liten.

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Catharina Larsson, Tel. 0725-17 43 39
Guide: Lena Smith

Fågelskådningens dag

Plats: Gustavsbergsområdet, Uddevalla
Datum: 9 maj 2021 kl. 08:00 - 13:00

Gråhäger. Foto: Jan Uddén.

Vi mjukar upp med lite marina fåglar på Byfjordens vatten och försommarfloran längs strandpromenaden. Sedan vandrar vi uppströms Bodeleån och hoppas få se forsärla, kungsfiskare och strömstare. Lövsångaren, gransångaren och svarthättans strofer ackompanjeras med trastsång, gärdsmyg och rödhake. Vi spanar även in försommarens lundflora med den vackra strutbräken och marktäckande vitsippor och svalört. Första halvan är barnvagns- och rullstolsvänlig, medan senare delen genom ravinen är lite mer krävande. Därefter vandrar vi in i Gustafsbergs parkområde och tittar på de gamla trädens lav- och mossflora samtidigt som vi hör lockande och sjungande stenknäck, steglits, ärtsångare, rödstjärt m.fl.

Totalt ca 5-6 km vandring.

Samlingsplats: Svenskholmen, Skeppsviken, Uddevalla (https://goo.gl/maps/HrZygP4SYPz).

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Jan Uddén, Tel. 0706-56 54 01
Tema: Fåglar, Familjevandring, Kultur/historia, Växter

Skaftökusten: Stockevik-Grundsund

Plats: Skaftö, Lysekil
Datum: 9 maj 2021 kl. 10:00 - 13:30

Foto: Anette Bargel, Salta guiden.

Vi vandrar den vackra sträckan med omväxlande natur från Stockevik till Grundsund. Vi upplever martallar, strandområde, bryggvandring i intressant berg, fjord med utsikt och lövskog. Även skutsamhälle och genuina fiskeorten Grundsund. Guiden berättar om området under vandringen. Vi vandrar dels på vandringsgrusväg, dels på naturstig längs Munkeviksleden där det också är kuperade partier ner till fjorden. Vägen tillbaka går längs smidiga cykelvägen genom lövskogen. Totalt ca 6,5 km. Vandringskängor eller stadiga skor rekommenderas. Vandringen funkar bra även för ganska nya vandrare, men inte för barnvagn. Hundar välkomna. Ta med matsäck och termos för lunchstoppet, sittlapp, vatten, kamera, vindtät jacka och en förstärkningströja för rasten. Mössa och buff är bra att packa med, och kanske handskar. Parkering: I första hand hamnplan längst ner vid vattnet i Stockevik. Räcker inte den går det bra att låna några platser på asfalterade parkeringen i och med lågsäsong. Åter vid bilarna: För de som vill går vi efteråt vidare till Gröderhamn naturreservat via äventyrliga brant-leden Korpelia, och tillbaka via väg. Då blir det knappt 2 km till.

Samlingsplats: Hamnplan i Stockevik, Skaftö. Kör ända fram till vattnet för gratis parkering. (https://goo.gl/maps/qukqUB8Xv3D3uUKG9).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: Information om hur du föranmäler dig kommer den 3e maj.

Guide: Anette Bargel, Tel. 0705-77 64 22