Foto: Leif Danielsson, Roy Andersson, Thomas Andersson, Dan Fredriksson

kalendarium

Kalendarium

Här nedan får du lite hjälp att hitta en guidad vandring som passar dig. I den gröna rutan till vänster kan du sortera vandringarna efter kommun, naturreservat, datum, guide eller tema.

Dessutom finns naturumens guidningar och utomhusaktiviteter med!

Hitta till vandringarnas samlingsplatser med bil eller kollektivtrafik. Så här gör du: http://vastkuststiftelsen.se/hitta-enkelt-till-samlingsplatsen/

Samåk till vandringen. Från och med midsommar kan du använda skjutsgruppens app: https://skjutsgruppen.nu/

 

Klicka på länken nedan för att se vandringsfoldern för 2019.

Vandringsfolder 2019

Hitta en vandring som passar dig

Kommun

Naturreservat

Datum

Guide

Tema

Juli 2019

Filmning i Kosterhavets djup

Plats: Kosteröarna, Strömstad
Datum: 19 juli 2019 kl. 09:00 - 12:00

Följ med en forskningsbåt och upptäck de stora djupen med hjälp av en fjärrstyrd undervattensfarkost. Föranmälan på telefon: 031-7869621. Pris 300 kr från 16 år, 150 kr 7-15 år och gratis till och med 6 år. Samling: Lovéncentret, Tjärnö.

Arrangör: naturum Kosterhavet och Lovéncentret Tjärnö.

Samlingsplats: Lovéncentret, Tjärnö

Geologisk vandring – granit och jättegrytor

Plats: Hållö, Sotenäs
Datum: 20 juli 2019 kl. 10:00 - 13:20

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 10:00 vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan. Finns man på Hållö så samlas vi alla kl. 10:15 vid färjans tilläggsplats vid bryggan nordost om Fyrbostäderna.

Smögenbryggan: https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk

Samlingsplatsen på Hållö: https://goo.gl/maps/JNvBuQgsnrG2

Guide: Thomas Eliasson, Tel. 0702-22 88 57
Tema: Geologi

Ramsvikslandet

Plats: Ramsvikslandet, Sotenäs
Datum: 20 juli 2019 kl. 10:00 - 14:00

Vallmo. Foto: Ann-Katrin Karlsson.

I det vackra reservatet Ramsvikslandet ligger Haby Bukt. Där tittar vi på fåglar som t.ex. gök, lövsångare och ringtrast. Om solen skiner noterar vi fjärilar. På de fina blomsterängarna böjer vi oss för sandviol och mandelblommor. Allt detta ser vi under den ca tre timmar långa turen. Vandringen på ca 4 km går i lätt och medelsvår terräng. Ta med matsäck och ev. stövlar. Guider är Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05) och Jan Artursson telefon (0725-42 30 99). Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42

Guide: Hans Petersson, Tel. 0707-31 81 05
Guide: Jan Artursson, Tel. 0703-53 70 62

Möt Linné i Skalbankarna

Plats: Sillvik, Göteborg
Datum: 21 juli 2019 kl. 13:00 - 16:30

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och matsäck. Vandringen går i lätt terräng. Guide är Håkan Olsson (telefon: 031-96 10 87). Samling vid bussändhållplatsen Sillvik för vidare vandring genom koloniområdet.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/qmzzHhQ12K92

Guide: Håkan Olsson, Tel. 031-96 10 87
Tema: Blommor

Kynnefjäll med skogar, sjöar, varg och bäver

Plats: Kynnefjäll, Munkedal
Datum: 21 juli 2019 kl. 10:00 - 15:00

Storlom. Foto: Jan Uddén.

Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir har mycket mer att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattenssjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. I denna norrlandsmiljö är det tystnad och lugn som råder. Kynnefjäll har också en intressant historia med bl.a. stora skogsplanteringsprojekt i början på 1900-talet. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar där vi passerar den nyrenoverade raststugan på Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnet. Vandringens längd är ca 8–9 km. Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i insjö. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09).

Samling på reservatsparkeringen vid Kasebo. Infart från Söbbön (skylt Kasebo) på vägen mellan Hedekas och Töftedal ca 7 km norr om Hedekas. OBS! Följ vägbeskrivningen, söker man via GPS blir man hänvisad FEL Kasebo! (det finns två på Kynnefjäll) Om man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-platsen 58°43’35.7″N 11°43’48.6″E för att komma till RÄTT Kasebo. (Adress: Krokstads-Borgen 13, Hedekas). Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/YkhbFFY7cxH2

Guide: Gunnel Turpeinen, Tel. 0525-330 95, 0702-44 67 09

Vi njuter av reservatets fantastiska mångfald över och under ytan

Plats: Trossö-Kalvö-Lindö, Tanum
Datum: 24 juli 2019 kl. 17:00 - 21:00

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Guider är Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65). Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ySKsyE47vt12

Guide: Sara Philipson
Guide: Christin Appelqvist, Tel. 0766-22 96 68

Barrskog och tjärutvinning

Plats: Moghult, Tranemo
Datum: 25 juli 2019 kl. 10:00 - 14:00

Exkursionen leds av Åke Carlsson (0705-72 82 55). Reservatet består av en gammal barrskog, varav många av tallarna bär spår av utnyttjande fram till för ca 200 år sedan för utvinning av tjära. Förre stiftsskogvaktaren Bertil Källsmyr medverkar och berättar om hur han åldersbestämde tallarna och när kådutvinningen upphörde. Vi samtalar om hur man bäst bevarar reservatet som är ett kulturminne. Vi har goda förutsättningar att träffa på barrskogsorkidén knärot och i myrkanten ser vi myrlilja. För dem som vill gå ut i mossen rekommenderas stövlar. Ta med matsäck. Samling vid Tranemo kyrka. Åter ca 14.00.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/q8UmXCrDK862

Guide: Åke Carlsson, Tel. 0705-72 82 55
Tema: Kultur

Spännande grusformationer och artrik miljö

Plats: Grimmestorp, Tidaholm
Datum: 27 juli 2019 kl. 08:00 - 12:00

Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling vid ingången till reservatet från väg 2844, Tidaholm – Mullsjö (koordinat: 58°04’37.9”N 13°56’48.8”E). Leder gör Åke Abrahamsson (telefon: 0706-60 24 53).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/fu2DJUYiU9x

Guide: Åke Abrahamsson, Tel. 0706-60 24 53

Grinnsjötorp

Plats: Halle- och Hunnebergs platåer, Grästorp / Trollhättan / Vänersborg
Plats: Halle- och Hunnebergs rasbranter, Grästorp / Trollhättan / Vänersborg
Datum: 27 juli 2019 kl. 10:00 - 15:00

Vi vandrar ca 1,7 km längs grusvägen till Grinnsjötorp som ligger mellan Grinnsjön och Bergsjön på Hunneberg. Torpet arrenderas sedan 1972 av Naturskyddsföreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Som bäst vid denna tid blommar den vackra djupblå klockgentianan, en raritet. Men vi hoppas också få se en del ängsblommor, som slåttergubbe, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs och loppstarr, innan ängen slås och betas. Ta med fika. Sammanlagt ca 3–4 km vandring i lätt terräng. Guide är Birgitta Lindqvist (telefon: 0701-73 62 14). Samling på parkering och vägbom vid Prästeklev, Hunneberg (koordinater: 58°18’18.9”N 12°25’4.6”E). Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/x72hLunYRr92

Guide: Birgitta Lindqvist, Tel. 0701-73 62 14
Tema: Blommor

Geologisk vandring – sand, klapper och granitklippor

Plats: Saltö, Strömstad
Datum: 27 juli 2019 kl. 10:00 - 13:15

Vandring genom kusttallskog och vidare ut på de exponerade klipporna av Bohusgranit som stupar brant ner mot Kosterfjordens djupränna. Här ser vi den sällsynta bergarten rombporfyr, jättegrytor och grottformade vittringsformer. I väster ser vi Kosterskärgården där gnejsberggrunden är 600 miljoner år äldre än Bohusgraniten på Saltö. Vandringen är ca 4 km och går delvis i lite besvärlig terräng. Vi fikar i under vandringen så ta gärna med matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling vid reservatsparkeringen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/kYnh4gVZRj22

Guide: Thomas Eliasson, Tel. 0702-22 88 57
Tema: Geologi