Foto: Leif Danielsson, Roy Andersson, Thomas Andersson, Dan Fredriksson

kalendarium

Kalendarium

Broschyren över de guidade vandringarna 2019 beräknas vara tryckt och klar i mars 2019.

Här kan du själv ladda ner broschyren för 2018 i pdf-format, som inspiration för den kommande säsongen.

Vandringsbroschyren 2018

 

Här nedan får du lite hjälp att hitta en guidad vandring som passar dig.

Hitta en vandring som passar dig

Kommun

Naturreservat

Datum

Guide

April 2019

After Work i skogen – tyst vandring i Änggårdsbergen

Plats: Änggårdsbergen, Göteborg / Mölndal
Datum: 10 april 2019 kl. 18:00 - 20:00

Vi vandrar mestadels i tystnad, gör några närvaroövningar och upplever naturen med våra sinnen. Stigen leder oss i kuperad terräng genom skog och förbi mossarnas öppna vattenspeglar. Ca 5 km. Det skymmer under vandringen och från den högt belägna ljungheden får vi kanske möjlighet att se solnedgången. Guide är Catharina Larsson (telefon: 0725-17 43 39). Med oss denna kväll är också Rebecka Arman som är mindfulness-instruktör. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg. Samling vid Botaniska trädgårdens entré, innanför grindarna. Hållplats Botaniska trädgården, spårvagn 1, 2, 7 och 8.

 

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ikfL2FBv2Cp

Guide: Catharina Larsson, Tel. 0725-17 43 39

Änggårdsbergen

Plats: Änggårdsbergen, Göteborg / Mölndal
Datum: 13 april 2019 kl. 10:00 - 15:30

Exkursion med fokus på mossor till Änggårdsbergen ledd av Johan Ennerfelt (telefon: 0730-41 56 14). En rundvandring där vi bekantar oss med de vanligaste västsvenska mossorna. Vi vandrar både på och utanför stigarna och försöker täcka in en variation av biotoper och arter. Ca 4 km. Rejäla kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag gärna matsäck. Samling vid Botaniska trädgårdens spårvagnshållplats 10:00. Vi siktar på att avsluta vid Botaniskas entré vid 15:30 senast. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/6k1LiNWmDvF2

Guide: Johan Ennerfelt, Tel. 0730-41 56 14

Familjevandring på jakt efter urskogens hemligheter

Plats: Ranneberget, Mellerud
Datum: 21 april 2019 kl. 10:00 - 14:00

En vandring för den nyfikne och vetgirige! Här har du chansen att lära dig lite mer om Dalslands geologi, växter, djur, fåglar och grottor. Vi ska så klart även njuta av t ex blåsipporna, som ju här i Dalsland har många olika färger. Vi går uppför rasbranterna i denna urskogsliknande terräng medan vi spanar efter skogens hemligheter och invånare. Vandringen går både på stigar och i obanad terräng i lugnt tempo. Vi letar bland annat efter den väldigt sällsynta ormbunken uddbräken som bara finns på några få platser i världen varav de flesta finns i Dalsland. Vi letar även efter grottor som finns i området, vi får se hur många vi hittar och om det kanske finns någon trollskatt kvarglömd i någon av dem. Vi fikar uppe på Jättekullen innan vi går ner till Dalslands största grotta och sen går den nya stigen tillbaka till parkeringen. Vandringen är ca 4 km. Ta med vatten, sittunderlag, matsäck för en fikarast och frukt för en kortare fruktpaus. Skor som är täta i tån och har grov sula samt långbyxor är att föredra på denna vandring. För den som har och är intresserad kan även flora, fågelbok och kikare vara bra att ha med. En vandringsstav kan också vara bra att ha till hjälp i de brantaste partierna. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13). Samlingsplats är reservatets parkering i södra änden av Köttsjön. Det går inte att ta sig fram med barnvagn/rullstol på denna vandring. Detta är även en bra introvandring för dig som inte känner dig så hemma i naturen.

Vägbeskrivning: På vägen mellan Mellerud och Åsensbruk sväng vänster vid Eriksbyn vid skylt mot Bäckefors. Efter ca 1,5 km står skylt mot reservatet åt höger. Från väg 166 sväng av vid väg mot Åsensbruk och sen Håverud. Reservatet är skyltat till vänster strax före Anolfsbyn.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/N5J9xp6QTw32

Guide: Helena Sellering, Tel. 0708-60 29 13

Vandring i ”hjärtat” av Svartedalens vildmark

Plats: Svartedalen, Kungälv / Lilla Edet / Stenungsund
Datum: 21 april 2019 kl. 07:00 - 11:30

Vi lyssnar efter orre och trana på mossarna vid Stendammen och vandrar mot Kroksjön och Helgesjön. Vi besöker den gamla torpruinen vid Svarvareåsen och skogstjärnen Lilla Svarvaresjön. Vi lyssnar efter skogssnäppa och storlom i sjöarna samt spanar efter skogens växter, fåglar och djur i nästan orörd naturskog, som är sparvugglans rike. Terrängen är bitvis mycket fuktig och något brant på vissa ställen. Medelsvår vandring. Längd: ca 8 km. Tid: drygt 4 tim. Ta med matsäck och rejäla skor/kängor/stövlar samt gärna gång- eller vandringsstavar. Guide är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) 06.30 eller vid Stendammen kl. 07.00, (koordinat: 58°02’20.5”N 12°05’08.8”E). För kollektivtrafik till Kungälv, ta Grön Express till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Folkets park, eller till Kungälvs resecenter, ca 10 min. gångavstånd till Folkets park. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening och Kungälvsornitologerna.

 

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/hotSBYTs2hM2

Guide: Kåre Ström, Tel. 0737-72 32 04

Änggårdsbergen, Vitsippsdalen

Plats: Änggårdsbergen, Göteborg / Mölndal
Datum: 23 april 2019 kl. 17:30 - 20:00

Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst. För övrigt bör vi kunna få se bl.a. gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i Göteborgs Botaniska Trädgård kl. 17:30. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/rZaaz6RY2e72

 

Guide: Erik Ljungstrand

Bland bokar och sippor

Plats: Vägeröd, Lysekil
Datum: 24 april 2019 kl. 18:00 - 21:00

I natursköna och kulturhistoriskt intressanta Vägeröds dalar på Skaftö lyssnar vi på de fåglar som hunnit anlända och ser blåsippor i mängd i närheten av Skaftös största insjö Edsvattnet. Vi tittar även närmare på de ovanligt rika förekomsterna av vita och rosa färgvarianter av blåsippor. Kanske den säregna vätterosen också är synlig. Ta gärna med kvällsfika som vi intar vid utsiktsplats intill Edsvattnet. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid naturreservatets parkeringsplats.

 

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/2tBKgJhdy422

Guide: Thomas Andersson, Tel. 0707-55 43 63

Vårvandring utmed Säveån

Plats: Säveån, Kungälv / Lerum
Datum: 27 april 2019 kl. 09:45 - 12:15

Ta tåget till skogen! Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spänger. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet. Samling strax före kl. 09:00 vid Göteborgs central för de som vill ta tåget därifrån till Floda station. (Den aktuella tidtabellen är inte fastställd när programmet trycks. Eventuellt går ett tåg 09:10 som är framme 09:36 i Floda). Guidningen startar vid Floda station 09:45 och avslutas vid Stenkullens station ca 12:15. Guide är Catharina Larsson (telefon: 0725-17 43 39). Max 40 deltagare. Föranmälan till guiden via SMS senast 22 april. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.

 

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/A3kmHtXUsL62

Guide: Catharina Larsson, Tel. 0725-17 43 39
Maj 2019

Fågelsång vid den lilla gården i skogen

Plats: Skärbo, Bengtsfors
Datum: 4 maj 2019 kl. 10:00 - 13:00

I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och hagmarkens fåglar. 109 olika fågelarter har observerats här. En del av dessa planerar vi att stöta på denna härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att skilja på rödhakens och gärdsmygens trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter som möjligt. Samtidigt spanar vi in ängens vårblomster. Vi vandrar i maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om sådan finns. Guide är Kolbjörn Waern (telefon: 0704-83 46 26). Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps:

 

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/DyoKinrQC3C2

Guide: Kolbjörn Waern, Tel. 0704-83 46 26

Fågelsång vid den lilla gården i skogen

Plats: Skärbo, Bengtsfors
Datum: 4 maj 2019 kl. 07:00 - 10:00

I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och hagmarkens fåglar. 109 olika fågelarter har observerats här. En del av dessa planerar vi att stöta på denna härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att skilja på rödhakens och gärdsmygens trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter som möjligt. Samtidigt spanar vi in ängens vårblomster. Vi vandrar i maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om sådan finns. Guide är Kolbjörn Waern (telefon: 0704-83 46 26). Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps.

 

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/DyoKinrQC3C2.

Guide: Kolbjörn Waern, Tel. 0704-83 46 26

Vårvandring i Rya skog

Plats: Rya skog, Göteborg
Datum: 5 maj 2019 kl. 11:00 - 13:30

Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina Larsson (telefon: 0725-17 43 39) och Lena Smith (telefon: 0733-45 07 59) tar oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi pratar om områdets historia och om vad det är vi ser utmed stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, gömd bland vitsipporna. I en av områdets ängar pausar vi och äter medhavd matsäck. Vi går ca 2 km, lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg. Samling vid reservatets p-plats. Buss 32 (måste förbeställas!), hållplats Rya skog. Man kan också ta sig med kollektivtrafik till Ivarsbergsmotet och promenera ca 10 min.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/9NauEoqN9To

Guide: Catharina Larsson, Tel. 0725-17 43 39
Guide: Lena Smith, Tel. 0733-45 07 59

En tyst sinnesvandring

Plats: Steneby, Bengtsfors
Datum: 5 maj 2019 kl. 11:00 - 13:00

Här har isälven skapat en fantastiskt trevlig och avslappnande plats i vår vackra natur. Guiden berättar först lite kort om det specifika med området för att sedan guida er så att ni med alla era sinnen kan ta in platsen. Sträckan vi kommer att gå är mindre än 1 km. Ta med något att sitta på och lite matsäck. Vi avslutar vandringen med fikat. Sköna kläder och skor rekommenderas. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13). Samling sker vi reservatets och Steneby kyrkas parkering. Närmsta hållplats är Steneby vägkors ca 500 m från samlingsplatsen. Följ därifrån skyltar mot kyrkan och parkeringen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/QFmhRrEzn8F2

Guide: Helena Sellering, Tel. 0708-60 29 13

Vårvandring

Plats: Guddehjälm, Kungälv
Datum: 7 maj 2019 kl. 18:00 - 21:00

Vårvandring i mäktig lövskog med pelarsalar av bok och ekträd i skir grönska. Vi vandrar på iordningställda stigar och lyssnar till aftonens fågelsång. Vi rastar vid Skidammen, där vi hoppas få se eller höra tranorna. På återvägen passerar vi torpruiner och lämningar av kvarnar och dammar vid bäcken som rinner genom hela reservatet. Ta med varma kläder, skor och matsäck. Terrängen är relativt lättgången, men välj ändå rejäla skor eller stövlar. Längd: ca 6 km. Tid: ca 3 timmar. Guide är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 17:45 eller iordningställd parkeringsplats vid reservatet, kl. 18:00 (koordinater för samlingsplatsen är 57°52’46.0″N 11°53’07.5″E). Närmaste busshållplats: Guddeby västra, vid Marstrandsvägen. Fortsätt därifrån på en mindre landsväg ca 500 m i sydvästlig riktning mot hembygdsgården i Guddehjälm. Ytterligare ca 75 m i vägens riktning ligger samlingsplatsen och entrén till reservatet. För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvs resecenter, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/JevcqmoAPYx

Guide: Kåre Ström, Tel. 0737-72 32 04

Tofta kustlandskap och fågelmarker

Plats: Tofta, Kungälv
Datum: 8 maj 2019 kl. 18:00 - 21:00

Vandring i blomster- och fågelrika kustmarker och kilar. Vi spanar efter rastande och sträckande vårfåglar vid Tofta våtmark och letar efter spirande vårväxter i kulturmarkerna kring Hjälms udde, Tofta herrgård och torpet Äggdal. Längs stigen vid fjorden finns spår efter den senaste sillperioden, där Tofta en gång var centrum för flera trankokerier. Vi hoppas få höra årets första gök från Kråkerön samt få se kattfot, skörbjuggsört och andra tidiga vårblommor. Ta med varma kläder, och matsäck. Ta om möjligt gärna med kikare och kamera. Terrängen är relativt lättgången, men ta ändå med rejäla skor. Längd ca 6 km. Tid 3,5 tim. Guider är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04) och Ragnhild Crawford (telefon 0303-22 66 82). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 17:30 eller iordningställd parkeringsplats vid Tofta naturreservat kl. 18:00 (koordinater för samlingsplatsen är 57°51’21.4″N 11°41’46.9″E). För kollektivtrafik till Kungälv, ta Grön Express till Kungälvs busstation, ca 5 min gångavstånd till Folkets park eller till Kungälvs resecenter, ca 10 min. gångavstånd till Folkets park. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/yei12dJDxPu

Guide: Kåre Ström, Tel. 0737-72 32 04

Stora Amundö och Billdals skärgård

Plats: Stora Amundö och Billdals skärgård, Göteborg
Datum: 8 maj 2019 kl. 18:00 - 20:30

Stora Amundö håller på att bli ett kommunalt naturreservat främst p.g.a. att havsvikarna runt omkring har ett relativt stort bestånd av ”ålgräs”, d.v.s. bandtång av släktet Zostéra, som är en av relativt få kärlväxter som växer i saltvatten. På våren har dock ön mycket att erbjuda, som t.ex. desmeknopp, lundvårlök, och troligen fruktsatt smånunneört och i hästarnas sandgrop rågblomma, kanske vårvicker och liten sommarvicker. På ängen knippfryle och vårfryle och kanske råttsvans. Längs stränderna spirande kärrtörel, kanske någon strandkrypa hunnit i blom, och längst ut kattfot, strandmalört, strandkvanne och strandloka för att nämna några. Vanliga mossor och kust-ulóta, samt vanliga lavar på buskar och strand kommenteras. Alltmedan gran- och lövsångare sjunger in våren. Bad är möjligt och stövlar behövs enbart vid regn.

Samling vid bron över till Stora Amundö kl 18:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening. Guide är Aimon Niklasson (telefon: 0736-25 44 61).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/NkqGtojmbyA2

Guide: Aimon Niklasson, Tel. 0736-25 44 61

Börja vandra

Plats: Svartedalen, Kungälv / Lilla Edet / Stenungsund
Datum: 11 maj 2019 kl. 10:00 - 13:00

Drömmer du om att vandra, men har aldrig riktigt testat? Då är denna vandring för dig! Under den cirka 3 kilometer långa vandringen i vilda och vackra Svartedalen kommer du lära dig massor om vandring. Vilken utrustning du måste ha (och vad du inte måste ha), hur du packar din ryggsäck och vad som bör vara i den och massor med tips på vandringar längs Västkusten är några av sakerna som du kommer lära dig mer om. Målet med denna vandring är att du ska få tillräckligt med information och självförtroende så att du kan bege dig ut på egna vandringar. För Västkusten är ett riktigt eldorado när det kommer till vandringar!

Mötesplatsen är Bottenstugan i Svartedalen. Hit är det svårt att ta sig till och från med lokaltrafik, så bil är att föredra. Vandringen går mestadels längs skogsstigar och klassas som lätt, dock med en och annan stigning. Ta med en fika (macka eller liknande) och något att dricka. På fötterna rekommenderas ett par lättare kängor, men springskor går fint. Är det blött i marken så kommer fötterna sannolikt bli blöta med springskor. Men med tanke på den blygsamma längden på vandringen så är det verkligen ingen fara. Detta är en vandring som ej passar varken barnvagn eller rullstol. Guide är Fredrik Schenholm (telefon: 0731-58 61 63).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/HwYcY4haj9F2

Guide: Fredrik Schenholm, Tel. 0731-58 61 63

Nature for newbies

Plats: Vättlefjäll, Ale / Göteborg
Datum: 11 maj 2019 kl. 11:00 - 16:00

Come meet to get out of the city together! We will go on a hike of about 10 km in mixed forest and past fine lakes where we enjoy nature with all senses. This walk is for those who want to get out into nature but maybe are unsure about where to go or what to bring. All are welcome! The terrain can be uneven. Wear waterproof shoes and a light raincoat with several layers underneath. Don’t forget swimwear and a towel! We will cook together at a fire place, so pack your backpack with a water bottle, a hot drink in a thermos, and your favourite campfire food, like sausages/halloumi/veggies. Bring something to share if you like.

Contact Florina Lachmann if you have further questions: 0730-92 46 64. We meet at the bus stop Rannebergen Centrum, Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/1mWMVoVpBTC2

Guide: Florina Lachmann, Tel. 0730-92 46 64

En förmiddag i fåglarnas värld

Plats: Dättern, Grästorp
Datum: 11 maj 2019 kl. 07:00 - 12:00

Fågelskådningens Dag anordnas för 25:e året i rad i Detterns Naturreservat. Parkering och start från Sjöryds egendom, tipspromenad för små och stora till Djävulsön cirka 2 km lätt vandring på grusväg, guidning bland fåglarna av kunniga ornitologer. Vid Djävulsön finns utställningar av diverse slag och det är lämpligt att ha med sig fika. Där finns också ett fågeltorn, men det är inte handikappanpassad och går inte att nå med rullstol/barnvagn.

Huvudarrangör Naturskyddsföreningen Grästorp, kontaktperson: Leif Sjöberg (telefon: 0705-22 34 94 eller sjoberg.varbacka@gmail.com). Medarrangörer: Västergötlands Ornitologiska Förening, Trollhättans Naturskyddsförening, Grästorps Fältbiologer, Varabygdens Fågelklubb, Nya Lidköpingstidningen, Studiefrämjandet och enskilda ornitologer.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/eqRFrwtJ2qu

Gullvivor

Plats: Härmanö, Orust
Datum: 11 maj 2019

10:45 – 16:00 och 10:45 – 17:30

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Du kan välja mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö Huvud, drygt 6 timmar eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och bäverdammar. Båda turerna erbjuder möjlighet att se safsan som är Härmanös mest omtalade växt. Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor. Ta med matsäck. Guider är Gunilla Olander (telefon: 0730-22 47 98) och Berth Kullholm (telefon: 0703-33 61 14). Samling för båda turerna vid affären i Gullholmens hamn kl. 10:45. Personfärja 382 avgår från Tuvesvik kl. 10:30. Om du parkerar på Tuvesvik så lägg på parkeringsavgift så att det stämmer med returfärja som avgår från Gullholmen Hamnen 16:40 respektive 18:30.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/1YMUGWFavAs

Guide: Gunilla Olander, Tel. 0730-22 47 98
Guide: Berth Kullholm, Tel. 0703-33 61 14

Lång vandring i vackert landskap

Plats: Stoms ås, Mark
Datum: 12 maj 2019 kl. 10:15 - 15:45

Hyssnaleden är en spektakulär och varierad 40 kilometer lång led som går genom det kuperade landskapet kring samhället Hyssna. Här är bokskogarna vackra, utsiktsplatserna många och stigarna långa. Hyssnaleden är vildmarkskänsla ena stunden och gammal jordbruksbygd à la Astrid Lindgren den andra. Vi kommer att vandra en rundslinga (start/mål på samma plats) på cirka 22 kilometer längs den västra delen av leden. Det är en krävande vandring där en del passager är väldigt kuperade. Farten kommer hållas runt 4 kilometer i timmen. Ta med vatten, matsäck och snacks. Närmaste hållplats är Hyssna handel belägen bara 400 meter från samlingsplatsen. Denna vandring är inte rullstols/barnvagnsvänlig. Guide är Fredrik Schenholm (telefon: 0731-58 61 63). Samlingsplatsen är hållplats Hyssna Gamla kyrka.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/pqdNdf3S3PP2

Guide: Fredrik Schenholm, Tel. 0731-58 61 63

Vi gör vandringsstavar till vandringen

Plats: Sörknatten, Åmål
Datum: 12 maj 2019 kl. 11:00 - 14:00

Önskar du en vandringsstav på dina vandringar i naturen? Här får alla som vill göra sig en vandringsstav och sen även lära sig hur man använder en den på ett bra sätt när vi går fram och tillbaka till Sörknatten. Det kan vara lite svårt i början att veta hur man bäst använder sig av staven. Men man kan ha väldigt mycket nytta av en bra vandringsstav när man är ute och vandrar. Detta är en vandring som passar alla åldrar och alla kunskapsnivåer. Ta med hela familjen och en matsäck för en matrast, sittunderlag och glöm inte vatten! Vandringen är 3 km lång och bitvis lite branta partier där en vandringsstav är till stor hjälp. Om du har ett ämne till en vandringsstav får du gärna ta med den och även kniv om du har det. Guiden, Helena Sellering (telefon: 0708-602 913), har med sig stavämnen som ni får, knivar och lite annat som behövs för att göra en bra vandringsstav som ni får låna om ni inte har egna saker med er.

Samling vid parkeringen i SÖDRA änden av Sörknattens naturreservat. Koordinater för samlingsplatsen är: 58°52’38.6″N 12°28’35.0″E.

Vägbeskrivning: Kör på vägen som går på västra sidan om sjön Ånimmen. Från byn Känsbyn är det skyltat mot naturreservatet. Följ skyltningen fram till reservatets parkering.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/kqK7rLfkfFv

Guide: Helena Sellering, Tel. 0708-60 29 13