Årekärrslunden

SANDSJÖBACKA

Måndag 7 maj kl. 18:00-20:00

Kvällsutfykt till Årekärrslunden under ledning av Aimon Niklasson (telefon: 0736-25 44 61). Gulsipporna bör blomma som bäst, medan blå- och kanske även vitsipporna börjar bli överblommade. Vätteros, trolldruva, ormbär, lundslok och fera ädla lövträd kommer vi att få se. Du får lära dig skilja på gulsippa och snart blommande majsmörblomma. Vi tittar närmare på några vanliga lavar, levermossor och kuddformigt växande bladmossor, lyssnar på fågelsången och försöker uppleva allt som en helhet. Ca 1 km vandring i lätt terräng. Ta gärna med lupp! Samling på reservatsparkeringen väster om Årekärr. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.