Backsippevandring

Följ med på vårvandring längs sjöns östra strand. Vi spanar fåglar, örter och når vårt mål vid de väldiga vackra moränryggarna på väg mot Ytterberg. Ta ordentligt på fötterna och ha gärna med fika. Samling vid naturum. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.