Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bl.a. honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3-4 km lång och mestadels lättgången men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Guide är Olof Janson (telefon: 0705-69 03 86). Samling vid Österplana kyrkas parkering.