Bland älvor och troll

Trollet har varit framme och stulit älvans guldmynt! Genom att läsa naturens tecken kommer vi tillsammans hjälpa älvan ta tillbaka sina mynt från trollet. Samling vid naturum. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.