Blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag

Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och slåtterblomma. En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämpligt för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42). Tag gärna med kaffekorg. Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. Samling på reservatets parkering. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt