Blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag

En lätt vandring på ca 2 km genom blomsterängarna. Här växer bl.a. jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur så blommar fortfarande guckuskon. Guide är Siw Sjöberg m.fl. (telefon: 0705-798542). Ta gärna med kaffekorg. Vandringen är inte anpassad för barnvagnar. Samling på reservatsparkeringen.


Guckusko. Foto: Helena Sellering.