Bronsålderssundet

Vi vandrar på stigen längs det forntida sundets strand förbi stora lövträd och gamla boplatser i dalgångarna och tar oss upp på bergen, där de 3000 år gamla gravrösena ligger med vidsträckt utsikt över havet och skärgården utanför. Längst ut i väster träffar vi på en liten strandäng. Under vandringen passerar vi också en större äng, där vi förhoppningsvis kan få se en del tidiga ängsväxter. Ta med matsäck. Vandringen är 3 km lång, mest på lättgångna stigar, men även lite i kuperad terräng. Guide är Stina Andersson (telefon: 0702-91 23 49). Samling på parkeringsplatsen vid Gamla Lillebyvägen, ca 1 km från Zenithgården, där man svänger av från Kongahällavägen. Närmaste busshållplats är Låssbyvägen. Följ Gamla Låssbyvägen ca 500 m västerut och ca 50 m åt vänster på Gamla Lillebyvägen.