De Vilda Blommornas Dag

Denna dag, som är de vilda blommornas dag, sker årligen blomstervandringar på ett 100-tal platser i hela Sverige. Vår vandring går denna dag till naturreservatet Skåningstorp och det nyrestaurerade Natura-2000 området Brona, som ligger norr om Skövde. Här kommer vi att få se mycket orkidéer i rikkärret och på de sandiga markerna bl.a. blåmunkar och låsbräken. Samling vid Billingehovs parkering (norra delen) kl. 10:00. Guider är Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 0706-30 17 36) och Rolf-Göran Carlsson (telefon: 0705-71 34 35).