De Vilda Blommornas Dag

En lätt vandring på ca 2 km genom ängarna. Här växer bl.a. Jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur så blommar fortfarande guckuskon. Ta gärna med matsäck. Vandringen är inte anpassad för barnvagnar. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Reservatets parkering (https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt).

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guider: Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42) och Leif Pettersson