De vilda blommornas dag

På ”de vilda blommornas dag” vandrar vi i Ryds ängar. Vi gör en vandring längs med leden upp till torpet Åsen och vandrar runt i markerna och tittar på de blommor som vi hittar. Medtag fika. Samling vid första parkeringen på den vänstra sidan på Rånnavägen, räknat från Skövde. Guider är Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 070-630 17 36), Rolf-Göran Carlsson (telefon: 070-571 34 35).

Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.