De Vilda Blommornas Dag

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen tittar vi på örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bland flera arter uppmärksammar vi trollsmultron, grådådra, kalkdån, väddklint, backglim, vitstjälksmöja och månlåsbräken. Ta med fältflora, lupp och kaffekorg. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Skalbanksmuseet. Samarrangemang med Uddevalla Botaniska förening och Föreningen Bohusläns flora.