Drottningkullen i Valle härad

Exkursion till några av Valle härads kalkrika moränkullar i Höjentorp-Drottningkullens naturreservat, under ledning av Peter Laudon (telefon: 0706-52 09 11). Här finns gott om piggtistel; även pukvete, läkevänderot och säfferot utlovas. I området såg Linné för första gången trollsmultron. Eventuellt tittar vi också lite på ogräs i Varnhem. Ca 4 km promenad i ganska lättgången terräng. Samling kl. 10:00 vid Klosterkyrkans parkering i Varnhem; härifrån får vi samåka då det är begränsat med parkeringsplatser vid reservatet. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.