Fågelmorgon och grodlek

Här låg fordom världens största skalbankar. Naturreservatet har restaurerats till gagn för fåglar i våtmarker och öppna landskap. Här finns också fina lekvatten för grodor och större vattensalamander. Kanske har den sällsynta smalfräken också hunnit upp ur skaljorden. Områdets spännande och unika industrihistoria kommer också att berättas om. Guidar gör Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Skalbanksmuséet. Samarrangemang med Uddevalla Naturskyddsförening.