Fågelsång och vårblomster

I naturreservatet Skärbo möts skogens och hagmarkens fåglar och 109 olika fågelarter har observerats här. Denna härliga vårmorgon ska vi sortera upp kvittrandet i de nyrestaurerade hagarna och försöka samla på oss så många arter som möjligt. Samtidigt spanar vi in St Pers nycklar och andra sköna vårblomster. Vi vandrar i maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om sådan finns. Guide är Kolbjörn Waern (telefon: 0704-83 46 26). Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet.