Fågelsång vid den lilla gården i skogen

I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och hagmarkens fåglar. 109 olika fågelarter har observerats här. En del av dessa planerar vi att stöta på denna härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att skilja på rödhakens och gärdsmygens trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter som möjligt. Samtidigt spanar vi in ängens vårblomster. Vi vandrar i maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om sådan finns. Guide är Kolbjörn Waern (telefon: 0704-83 46 26). Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/DyoKinrQC3C2.