Fågelskådningens dag

Vi mjukar upp med lite marina fåglar på Byfjordens vatten och försommarfloran längs strandpromenaden. Sedan besöker vi Gustafsberg och följer Bodelebäcken nedströms och lyssnar på sångare, trastar, finkar och hackspettar. Vi spanar även in försommarens lundflora med den vackra strutbräken och örtfloran. Första halvan är barnvagns- och rullstolsvänlig, medan senare delen genom ravinen är lite mer krävande. Barnvänlig vandring.

Samlingsplats: Samling på P-platsen vid Svenskholmen (Skeppsviken) (https://goo.gl/maps/HrZygP4SYPz).

Svårighetsgrad: Lätt vandring