Fågelskådningens dag

Vi mjukar upp med lite marina fåglar på Byfjordens vatten och försommarfloran i Hästepallarnas sydvästsluttningar. Sedan följer vi Bodelebäcken uppströms och lyssnar på sångare, flugsnappare, trastar och hackspettar. Vi skådar även in försommarens lundflora med strutbräken, gullpudra, rödblära m.fl. Glöm inte kikare, fågelbok och fika för hela dagen. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling på parkeringsplatsen vid Svenskholmen (Skeppsviken). Samarrangemang med Bohusläns ornitologiska förening.