Fågeltornskampen

Kämpa ihop med Hornborgasjöns fältstation i denna landskamp. Kika förbi och räkna arter från Utsikten på Fågeludden. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.