Fåglar och vårblommor vid Nordre älvs mynning

NORDRE ÄLVS ESTUARIUM

Torsdag 3 maj kl. 18:00-21:00

Vandring på strandängar med ängslador och i lövlundar där älven möter havet. Vi hoppas få se rastande vadare, änder och gäss samt tidiga vårväxter i kulturmarkerna på Lilla Överön och Karholmen. Ta med varma kläder och matsäck och om möjligt även kikare. Terrängen är relativt lättgången, men ta ändå med rejäla skor eller kängor. Guider är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04) och Lars Peterson (telefon: 0703-24 63 27). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 17:30 eller vid en iordningställd parkeringsplats på Lilla Överön, kl. 18:00. (koordinater: 57°47’41.2”N 11°44’52.3”E). Närmsta busshållplats: Överön, fortsätt därifrån på landsvägen ca 400–500 m mot sydväst. För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening