Fornlämningar längs Faledreven

Obs! Vandringen är inställd!

Från Segerstad kyrka till naturreservatet Ruskela källa går den magnifika Faledreven som är en av länets bäst bevarade fägator. Faledreven användes förr för att driva boskap från byarna till utmarksbetena uppe på Brunnhemsberget. Längs fägatan finns många fornlämningar i form av gravar från brons- och järnålder, stensättningar, rösen och domarringar. I området finns också ett femtiotal skyltade torpställen där man kan läsa om den forna bebyggelsen och personerna som bodde där. Större delen av sträckan gå att gå med barnvagn.

Samlingsplats: Segerstad kyrka (https://goo.gl/maps/k1FNDoYkid12)

Svårighetsgrad: Lätt vandring