Genom tallskog och över klapperstensfält

Vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag genom att spana efter vårsolens första dagfjärilar, letar efter kryp under stock och sten och testar slaghåv. Hur vi kan gynna och hjälpa insekterna? Guide Erik Börjesson från Naturcentrum. Ingen
föranmälan krävs. Samling parkeringen Kockholmen.

Arrangör: Naturum Kosterhavet.