Genom tallskog och över klapperstensfält

Hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår från istiden får du se när du efter vandring genom tall-, bok- och ekskog kommer fram till kustlinjen, som också bjuder på fin utsikt över Kosterhavet. Vandringen går bitvis genom krävande terräng, är ca 4 km lång. Ta med matsäck. Guide är Kent Wilhelmson (telefon: 0707-16 13 29). Samling på reservatsparkeringen på Kockholmen. Från södra infarten mot Strömstad, ta in på Rossö väg. Kör till skylt ”Västra Rossö” till naturreservatet Kockholmen. Samarrangemang med Kosterhavets nationalpark.