Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker och granithällar. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. Strandängen kan vara lite blöt. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Samling på parkeringen vid Fykan (https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring