Guckusko – Skogens hemlighetsfulla drottning

Vi tränger djupt in i storskogen där vi finner den ståtliga orkidén guckusko som här har sin enda växtplats i Dalsland. Förhoppningsvis blommar den praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och hagar där David Gustafsson hjälper till att hitta de botaniska rariteter som trivs på dalformationens kalkrika berggrund medan Kolbjörn lyss efter fåglarna. Med hjälp av kartor från 1700- och 1800-talen över ¼ mantal Skärbo och dess torp funderar vi på hur landskapet såg ut här för sådär 200 år sedan då minst sex familjer fann sin utkomst här. Det blir en ca 5 km lång vandring genom betesmarker och på skogsstigar. Ta med matsäck. Guide är Kolbjörn Waern (telefon: 0704-83 46 26). Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet.