Havsstrand Hornborga

Torbjörn Persson, geolog och Anders Josefson, arkeolog tar dig med till tiden då landisen släppte taget om Hornborgasjön. Vi rör oss i områdena Veka och Ekornavallen som formats av väldiga floder. Kanske i åsynen av de första stenåldersjägarna? Till stor del favorit i repris. Ta med fika. OBS: Samling och betalning vid naturum. Kostnad 50 kr. Barn gratis. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.