Höstvandring på Klyftamon

Vi gör en vandring i reservatet och upplever dess miljö med berghällar, sjöar och gammal skog. Vi ser på vad som finns i form av mossor, lavar och kanske något annat. Terrängen är medelsvår. Ta med fika. Guide Ingvar Fredriksson (telefon: 0737-27 36 48). Samling vid St Bjursjön kl. 10:00 eller för samåkning från Billingehovs parkering, kl. 09:30.