Kippholmen

En kvällsutflykt till Kippholmen ledd av Hans Starnberg (telefon: 0737-38 34 10). Denna urbergskulle vid Nordre älv hyser en rik torrbacks- och strandflora, och även de angränsande markerna är av stort botaniskt intresse. Bland växter vi hoppas träffa på kan nämnas brudbröd, trift, gräslök, smörbollar och ormrot. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid busshållplatsen Kippholmen kl. 18:00 (buss 22 från Hjalmar Brantingsplatsen 17:14, men kontrollera tiden med Västtrafik). Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.