Kynnefjälls natur med skogar, sjöar, varg och bäver

Kynnefjäll, känt för sitt kärnkraftsmotstånd och sitt vargrevir, har mycket att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattensjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. Här är det tystnad och lugn som råder. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar till Vaktarekullen och vindskyddet vid stora Holmevatten. Vandringens längd är ca 8-9km. Medtag matsäck för två raster. Möjlighet till bad i insjö. Samling vid naturreservatets parkering vid Kasebo. Infart vid Söbbön, på vägen mellan Hedekas och Töftedal, ca 7 km norr om Hedekas. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.