Möt Linné i skalbankarna

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och matsäck. Vandringen går i lätt terräng. Guide är Håkan Olsson (telefon: 031-96 10 87). Samling vid bussändhållplatsen Sillvik för vidare vandring genom koloniområdet.