Musik och mindfullness vid Stenebyälven

Stenebyälven rinner djupt nere i dalgången förbi älghägn och jättegrytor. Vi går på den fantastiska träbryggan som slingrar sig fram längs vattnet mot reservatet. Strängarnas musik ljuder i samklang med Stenebyälvens porlande vatten. En berättelse tar form och vindlar vidare. Samling vid informationstavlan för träbryggans stig vid den nedre kyrkogården i Steneby (koordinater: 58°56’7.4”N 12°12’24.7”E). Lätt vandring ca 1,5 km. Guider är Helena och Barbara Sandell (telefon: 0703-49 00 93).