Natur- och kulturvandring på Valön

Turen går bland kala klippor, hällmarksljunghedar, leende strandängar och skalgrusmarker. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter som 1700-talets trankokerier och Bronsålderns gravrösen. Vandringen är ca 5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling vid reservatsparkeringen. Infart från vägen mellan Gerlesborg och Hamburgsund. Samarrangemang med Svenneby Hembygdsförening.