Natur- och kulturvandring på västra Herrestadsfället

Vandringen går i ett sjö- och skogrikt landskap på olika vandringsleder. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamhet på fället såsom stenbron över bäcken mellan Långagna och Krokevattnet, gårdsruinerna vid Gumperöd och Östra Fället och kvarnruinerna vid Kärrevassesjön. Längd: ca 10 km i delvis kuperad terräng. Matsäck för två raster. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon:0525-330 95 eller 0702-44 67 09). Samling på parkeringen vid Metsjön. Infart från väg 44 (gamla E6) mellan Torprondellen och tunnlarna. Skylt Herrestadsfället. Därifrån ca 10 km.