Natur- och kulturvandring på västra Herrestadsfjället

Turen går i ett sjö- och skogrikt landskap på olika vandringsleder. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter på fjället såsom stenbron över bäcken mellan Långagna och Krokevattnet, gårdsruinerna vid Gumperöd och Östra Fället och kvarnlämningar vid Kärrevassesjön. Längd: ca 8-10 km. Matsäck för två raster. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling parkeringen vid Metsjön. Infart från väg 44 (gamla E6) mellan Torprondellen och tunnlarna. Skylt Herrestadsfjället. Därifrån ca 10 km. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Uddevalla.