Naturnatta med ”nattfåglar”, nattfjärilar och fladdermöss

Gör som tusentals andra svenskar och vaka in nationaldagen med naturupplevelser. Vi tillbringar kvällen och natten i det som en gång var världens största skalbankar. Reservatet restaurerades 2009 och har därefter blivit ett allt finare ”beckasinland”. Vi börjar med att avnjuta spelet från enkelbeckasin, skogssnäppa, drillsnäppa samt morkulla och nattskärrans surrande. Kanske kommer även kornknarr, småfläckig sumphöna och vattenrall att stämma in i nattkonserten. Sedan rör vi oss mellan nattfjärils-lamporna och hoppas på flera arter svärmare, spinnare, mätare och nattflyn. Vi hoppas även att bävrarna visar upp sig i Bäveån och dammarna, de brukar var oskygga på denna plats. Tänk på att ta med fick- eller pannlampa, huvudbonad (mot knott) myggstift och givetvis matsäck. Guidar gör Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid Skalbanksmuseet. Samarrangemang med Uddevalla Naturskyddsförening.