Orkidévandring i en gömd pärla

På Gerumsbergets västsluttning ligger ett naturreservat på 17 ha som innehåller rikkärr, ädellövskog och lövsumpskog. Reservatet har flera rikkärr, dessa ligger ordande som ”trappsteg”, och får sina tillflöden från källor i sluttningen. Bildning av kalktuff förekommer. Floran i kärren är rik, med arter som axag, loppstarr, brudborste, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot, klockljung, brudsporre, flugblomster, majviva, dvärglummer och smörboll. Dessutom före­kommer den sällsynta svampen sumpäggsvamp och den ovanliga levermossan rikkärrsskapania. Våtmarkerna är klassade som klass 1 i våtmarksinventeringen, samt ingår i myrskyddsplanen. Samåkning Mularps kyrka för att plocka ihop oss i så få bilar som möjligt eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade. Reservatet är en våtmark, så stövlar och myggmedel rekommenderas. Ta med fikakorgen. Guide är Jan Lindholm (telefon: 0708-82 61 74).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/mEDmCe1RUEw