Orkidévandring i Nohlmarken

Vi fortsätter traditionen med orkidévandringarna i Nohlmarken. Under en säsong kan man i reservatet finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer, nämligen 15 arter. Vid tidpunkterna för dessa vandringar kan man kanske finna ca 10 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18:30. Guider är Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 0706-30 17 36) och Rolf-Göran Carlsson (telefon: 0705-71 34 35).