Öxnäs

Gräsexkursion till Öxnäs på västra Hisingen med Kenneth Bergerson (telefon: 0707-87 24 15). Denna tur avser att vara en kort introduktion till våra vanligaste gräs och övriga stråväxter, familjerna tågväxter och halvgräs. Några ovanligare gräs vi kan finna är blågrönt mannagräs, källgräs och madrör. Kanske kan vi också få se tulkört i blom på sin enda västsvenska lokal. Ca 2 km vandring i mestadels lätt terräng; ta gärna med kvällsfika. Samling på den lilla parkeringen vid ”vägs ände” väster om Öxnäs by kl. 18:00. Obs! Parkeringen är mycket begränsad, samåkning rekommenderas. Närmsta hållplats: Öxnäs. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.