Ragnhildsholmen

Kvällsexkursion med Ragnhild Crawford (telefon: 0303-22 66 82), för att njuta av vårväxter runt den vackra fästningsruinen på Ragnhildsholmen. Här växer skogslök, kummin, myskgräs, mandelblom och tuvstarr, ibland också den ståtliga rockentraven. Med lite tur så är grusbräckan i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Ragnhildsholmens P-plats kl. 18:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.