Sjöängen, Vartofta

En vandring ledd av Lennart Sundh (telefon: 0709-66 79 59) i naturreservatet Sjöängen, som sedan länge är känt för sin rika och särpräglade flora. Sjöängen utgörs av ett björkskogsomgärdat gungflykärr med mosaikartad vegetation. Blåsäv växer i de blötaste partierna, tillsammans med dybläddra och olika kransalger. Andra arter som vi bör få se är t.ex. källblekvide, slåtterblomma, näbbstarr, tätört, majviva, vildlin, kärrspira, snip, axag och ormrot, liksom mossorna piprensarmossa och trekantig svanmossa. Terrängen är svår och stövlar krävs. Matsäck rekommenderas varmt. Samling vid Botanhuset kl. 08:00 och vid Slöta kyrka, norr om Vartofta kl. 10:00. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.