Skådarskola – Vårens fåglar

Guidning för dig som är nyfiken på fågelskådning. Skådarskolan återkommer under hela säsongen med olika teman.

Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Samling, Trandansen: https://goo.gl/maps/WaEBkzNK9FL2