Snäckor och musslor, fjärilar, fåglar och försommarflora

Vi ”strandskådar” bland strandsnäckor, sandmusslor och havstulpaner och jämför med djurlivet som fanns här för 5000 år sedan i de mäktiga skalbankarna. I de solexponerade sluttningarna bör vi kunna se såväl mindre blåvinge, klöverblåvinge och violettkantad guldvinge. Försommarfloran på öns slåtterängar är artrik och det finns plats för ornitologiska överraskningar i den yppiga randlövskogen. Matsäck för hela dagen och kläder efter väder. Guidar gör Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Föranmälan senast 9 juni till någon av guiderna. Samling vid Tanumstrands brygga. Båtavgift tillkommer.