Sommar på naturum Kosterhavet

Öppet dagligen 26 juni – 27 augusti
kl. 10:00-18:00
För mer detaljerat program se www.kosterhavet.se. Arrangör: Naturum Kosterhavet.