Spännande grusformationer och artrik miljö

Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling vid ingången till reservatet från väg 2844, Tidaholm – Mullsjö (koordinat: 58°04’37.9”N 13°56’48.8”E). Leder gör Åke Abrahamsson (telefon: 0706-60 24 53).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/fu2DJUYiU9x