Svartedalens gamla reservat och vildmark

Orrmossarna och sjön vid Stendammen utgör startpunkt för en vandring till Kringelsjöarna, Kroksjön, Helgesjön och till gammelskog mitt inne i Svartedalens naturreservat. Vi lyssnar efter orre och trana vid myrarna och skogsnäppa och storlom vid sjöarna. Vi gör stopp vid Svarvareåsens gamla torpruin och vid skogstjärnen Lilla Svarvaresjön samt har fikapaus vid Kroksjön. Vi spanar efter skogens fåglar, växter och djur i pärlugglans och sparvugglans riken. Terrängen är bitvis fuktig och något brant på vissa ställen. Medelsvår vandring. Längd: ca 8 km. Turen beräknas ta ca 4 timmar. Ta med matsäck och rejäla skor/ stövlar, gärna även vandringsstavar, kamera, vatten och kikare. Guide är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 06:30 eller vid Stendammen kl. 07:00, (koordinater: 58°2’20.5”N 12°5’8.8”E). För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Folkets park, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Folkets park. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening och Kungälvsornitologerna.