Svartedalens vildmark och Svarvareåsen

SVARTEDALEN

Söndag 22 april kl. 07:00-11:30

Tran- och orrmossarna vid landsvägen i den västra delen av Stendammen utgör startplats för en vandring till Kringelsjöarna, Kroksjön, Helgesjön och till gammelskog mitt inne i Svartedalens naturreservat. Vi lyssnar till orre och trana vid myrarna och skogssnäppa och storlom vid sjöarna. Vi gör ett kort stopp vid Svarvareåsens gamla torpruin och vid skogstjärnen Lilla Svarvaresjön samt har fkapaus vid Kroksjön. Vi spanar efter skogens fåglar, växter och djur i sparvugglans rike. Terrängen är bitvis fuktig och något brant på vissa ställen. Medelsvår vandring. Längd: ca 8 km. Turen beräknas ta lite drygt 4 timmar. Ta med matsäck och rejäla skor/stövlar, gärna även vandringsstavar, kamera, vatten och kikare. Guide är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 06:30 eller vid Stendammen kl. 07:00, (koordinater: 58°2’20.5”N 12°5’8.8”E). För kollektivtrafk till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Folkets park, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Folkets park. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening och Kungälvs-ornitologerna.