Syskonöar med plats för överraskningar

Vill du uppleva både flora och fauna i ett marint mosaiklandskap, är detta rätta platsen. Här finns både exponerade granithällar, krattsnår och kalktorrängar. Skärpiplärka, stenskvätta och större strandpipare är några av karaktärsfåglarna. Vi ägnar också tid till att examinera musslor, snäckor och andra marina strandfynd. Båttransport från Heestrand: 50 kr.

Samlingsplats: P-platsen strax söder om gamla konsumbutiken i Heestrand (https://goo.gl/maps/yFNng1355Vg91QY78).

Föranmälan: senast 26 april till Helena Svensson (telefon: 0705-68 43 74)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring