Torp & örter – vandring i Stora Mollungens naturreservat

Naturreservatet är känt för de stora bokbestånden men här finns också gott om blandad ädellövskog. Nere vid sjön Sandsken möter ett omväxlande kulturlandskap med hagmarker och små ängar. Biolog och kulturhistoriker Örjan Hill guidar om naturreservatets torp och örter i härlig midsommartid. Ta med fikakorg. Samling vid reservatets parkering, St Mollungen, Od. För mer information kontakta Crea Diem Bokcafé & Turistinfo (telefon: 0513-600 29). Samarrangemang med Crea Diem och Od-Alboga Byalag.